Spa för själen

Håll egna Spa för själen miniretreater
– bli Spa för själen arrangör!

Spa för själen arrangör

Vår grundutbildning bygger på forskningsbaserad pedagogik och teori samt väl beprövade metoder. Kursen ger dig en gedigen och kvalitetssäkrad utbildning som också stärker ditt CV  liksom dig själv som individ. Innehållet ger dig färdigheter i vår specifika modell, men också fördjupning inom ledarskap och samverkan.Som arrangör kan du hålla egna Spa för själen miniretreater och även koppla dem till dina övriga verksamheter. Du kan också se kursen som ett sätt att ta hand om och utveckla dig själv.

Tidsåtgång: 3 kursdagar + arbetsprov.
Kostnad: 5990 kr.

Spa för själen utbildare

Som Spa för själen utbildare kan du hålla egna kurser där du  utbildar arrangörer. Den här kursen är mycket gedigen och avancerad. Förutom fördjupning i våra egna koncept och metoder, ger den dig även ledarskapsfördjupning som motsvarar och delvis bygger på UGL och THE.

Tidsåtgång: 9 dagar + arbetsprov
Kostnad: 18900 alt löses genom att överlåta intäkten för arbetsprovet.

Spa för själen Retreatledarkurs

I denna kurs får du fördjupning som gör dig redo att hålla längre retreater med Spa för själen som grund. Du får tillgång till verktyg och metoder för såväl helt tysta retreater som för lugna samlingar med mer eller mindre dialog och delande. Metodiken är, precis som Spa för själen generellt, neutral och passar alla, oavsett tro och politisk tillhörighet. Vi börjar med att göra en helgretreat tillsammans, därefter ses vi ännu en helg för att samtala om metodiken. Efter ett arbetsprov (en egen retreat som du gör i din egen regi) ses vi för en halv dags diplomering. För att delta behöver du först ha gått kursen SFS arrangör. 

Tidsåtgång: 4 dagar + arbetsprov.
Kostnad: 5990 kr alt löses genom att överlåta intäkten från arbetsprovet. 

Anna Maniez

Grundare 

Anna Maniez är präst sedan mitten av 90-talet och senior konsult inom etik, ledarskap hållbarhet och välbefinnande. Anna skapade vid millennieskiftet Spa för själen som specifik metod och system för utbildning av ledare och utbildare.

Föreläsningar & workshops

Vill du ha en föreläsning eller en halvdags workshop för dig och dina kollegor? Kanske som en del av en kick-off eller personalvårdande insats? Vi kommer gärna och ger er en vitaminkick med inspiration utifrån Spa för själen!

Fördjupning

Behöver du eller dina kollegor särskil coaching eller en mer skräddarsydd fördjupning? Kanske vill ni veta mer om stresshantering, personlig utveckling eller ledarskap och samverkan? Kanske vill ni ha en utbildning för flera kollegor? Vi är flexibla!

Inpirerad?  

Kontakta oss eller boka!